Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE
Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE
Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE
Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE
Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE
Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE

Thai amulet Nang Prai E-Deang Maha Saneah Ghost Payon Love Attraction Aj Pu-EE

Regular price $45.00 Sale

Special version of Thai amulet Nang Prai E Deang Maha Saneah Ghost Payon, Say prai by Aj Pu-EE.

For love attraction, calling lover back, bring metta maha saneah, maha niyom. 

Katha chanting : Ni Sa Sa So Ah, Ji J Ru Ni, La Po, Na Ma Pa Ta (repeated 3 times)