Thai amulets Nang Tanee with Arthan heart takrut Lp Wieng
Thai amulets Nang Tanee with Arthan heart takrut Lp Wieng
Thai amulets Nang Tanee with Arthan heart takrut Lp Wieng
Thai amulets Nang Tanee with Arthan heart takrut Lp Wieng

Thai amulets Nang Tanee with Arthan heart takrut Lp Wieng

Regular price $48.00 Sale

Thai amulets Nang Tanee embed with Arthan Nang Tanee's heart takrut blessed by Lp Wieng Wat Sawang Nhonhchard.

Included of Wan Saneah Jan (Jan Kow, Mahapo, Keaw, Deang, Janhom), See Pueang saneah Jan, wan dokthong, it ti j powder, pong Nang Ook Teak, Ut Pong Chanee Klom Nang Nonn, prai wan nang Sai, prai wan Tanee, prai wan Mea Takien and wan Sanaeh Khun Pean.

Ability : mahalarp, chokelarp, calling wealth good fortune, gambling luck, business success, good negotiation, bring up faith, maha niyom, protection and grant wishes.

Katha : Ti Ti Ta Ni Ma La (repeated 9 times)